Soczka, L., Silva Araújo, H., Lima Basto, M., Almeida, F., Pereira Bastos, J. G., Chalvin, D., Reto, L., Brilman, J., Duarte Gomes, A., Lapassade, G. e Menezes Rocha, A. (1983) «Testemunhos», PSICOLOGIA, 4(3/4), pp. 153–168. doi: 10.17575/rpsicol.v4i3/4.884.