Pereira, D. (2018) Memória prospectiva, PSICOLOGIA, 32(1), pp. 29-48. doi: 10.17575/rpsicol.v32i1.1300.