Soczka, L., Silva Araújo, H., Lima Basto, M., Almeida, F., Pereira Bastos, J. G., Chalvin, D., Reto, L., Brilman, J., Duarte Gomes, A., Lapassade, G., & Menezes Rocha, A. (1983). Testemunhos. PSICOLOGIA, 4(3/4), 153–168. https://doi.org/10.17575/rpsicol.v4i3/4.884