Barbosa, M., Matos, R., & Machado, C. (2013). A Psicologia da Paz. PSICOLOGIA, 27(1). https://doi.org/10.17575/rpsicol.v27i1.241