Pereira, D. (2018). Memória prospectiva. PSICOLOGIA, 32(1), 29-48. https://doi.org/10.17575/rpsicol.v32i1.1300