[1]
Soczka, L., Silva Araújo, H., Lima Basto, M., Almeida, F., Pereira Bastos, J.G., Chalvin, D., Reto, L., Brilman, J., Duarte Gomes, A., Lapassade, G. e Menezes Rocha, A. 1983. Testemunhos. PSICOLOGIA. 4, 3/4 (Dez. 1983), 153–168. DOI:https://doi.org/10.17575/rpsicol.v4i3/4.884.